Viešbutis Kaune
+370 37 301 561 hotel@daugirdas.lt
  • Lietuviškai
  • English

2012-04-02 d. UAB „Perkūno namai“ pasirašė projekto „Viešbučio valdymo sistemos diegimas Daugirdo ir Perkūno namų viešbučiuose“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr.VP2-2.1-ŪM-02-K-03-185 pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“ 3 kvietimą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto metu įdiegta viešbučio verslo valdymo sistema. Projektui skirtas 106730 Lt finansavimas. Projektas pilnai įgyvendintas 2013-07-31. UAB „Perkūno namai“ sėkmingai įgyvendino vykdytą projektą kuriuo buvo sujungti ir optimizuoti verslo procesai: Ryšių su klientais valdymas, pardavimų valdymas; Pirkimų valdymas; Sandėlio valdymas; Finansų valdymas; Personalo valdymas; Paslaugų vykdymo valdymas; Rinkodaros valdymas. Projektu metu įsigytos sistemos leidžia padidinti darbo našumą, pardavimus, automatizuoti procesus. Tai prisideda prie sėkmingos veiklos.

kuriame-lietuvos-ateiti