1. Svečiai viešbutyje laukiami atvykstant nuo 14 val. Svečių išvykimo laikas iki 12 val.
 2. Nemokamai anuliuoti rezervuotus kambarius galima prieš 48 val. iki svečių atvykimo. Jei anuliacija nebus gauta per nurodytą terminą, bus imamas vienos paros anuliacijos mokestis.
 3. Jeigu pageidaujate iš viešbučio išvykti vėliau, prašome apie tai iš anksto informuoti viešbučio administratorių. Vėlyvam išvykimui yra taikomas papildomas mokestis.
 4. Jei planuojate atvykti vėliau nei 18:00 val., prašome apie tai informuoti iš anksto, kitu atveju – Jūsų užsakymas gali būti anuliuotas.
 5. Atvykus į viešbutį turi būti pateiktas asmens tapatybės dokumentas.
 6. Kambariuose ir viešbučio bendro naudojimo patalpose rūkyti draudžiama. Nesilaikant šios taisyklės bauda – 150 Eur.
 7. Kambariuose gali nakvoti tik viešbučio administracijoje prisiregistravę asmenys. Neregistruoti svečiai gali lankytis nuo 8.00 val. iki 23.00 val. Jeigu svečias lieka Jūsų kambaryje po 23.00val., taikomas papildomas mokestis. Mokesčio dydį galite sužinoti paskambinę administratoriui.
 8. Viešbučio svečiai atlygina viešbučiui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečių ar jų pasikviestų asmenų kaltės. Administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario asmenis, jeigu jie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia viešbučio vidaus tvarkos taisykles bei reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius. Bet kokie ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
 9. Šunis galima atsivežti prieš tai iš anksto suderinus už papildomą mokestį.
 10. Apie pastebėtus techninius gedimus ar netinkamą paslaugos kokybę viešbučio svečiai nedelsiant informuoja viešbučio administraciją, priešingu atveju, viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės.
 11. Nuo 22.00 val. iki 7.00 val. (vietos laiku) viešbutyje –ramybės laikas. Prašome gerbti visų svečių poilsį. Jeigu Jums trukdo ilsėtis kiti svečiai, prašome kreiptis į viešbučio administratorių.
 12. Kambariai tvarkomi kasdien, nuo 8 iki 17 val., klientui nesant kambaryje. Kambarinė, tvarkydama kambarį, pakeis rankšluostį tik tuomet, jei jis bus paliktas ant grindų. Patalynė be svečio prašymo keičiama ne dažniau kaip po 3 pragyvenimo viešbutyje parų.
 13. Vertingus daiktus rekomenduojame laikyti kambariuose esančiuose seifuose. Už vertingus daiktus paliktus kambaryje ne seife- viešbutis neatsako.
 14. Jūsų ir Jūsų turto saugumui užtikrinti viešbučio bendro naudojimo patalpose bei pastato išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
 15. Dėkojame, kad saugojate viešbučio inventorių. Informuojame, kad už padarytą žalą inventoriui numatyta materialinė atsakomybė.
 16. Viešbučio svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių (jas rasite viešbučio kambaryje).
 17. Viešbučio svečiai už paslaugas gali atsiskaityti išankstiniu pavedimu, grynaisiais pinigais (Eurais) arba kreditinėmis kortelėmis: VISA, Maestro, Master Card, American Express.
 18. Viešbutis privačios stovėjimo aikštelės neturi. Svečiai automobilius gali statyti miesto stovėjimo vietose, stovėjimas yra mokamas. Viešbutis neatsako už automobilių saugumą miesto stovėjimo vietose.
 19. Prašymą/skundądėl mūsų tinklapyje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

UAB „Viešbučių paslaugos“ direktorė                                                                    Ingrida Gustienė