VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

UAB „VIEŠBUČIŲ PASLAUGOS“

 

BENDROSIOS SĄLYGOS

UAB „Viešbučių paslaugos“, viešbutis „Daugirdas “ (toliau-Viešbutis) (reg. Adresas T. Daugirdo g.4, Kaunas, įm. k. 304030271, PVM mok. kodas LT100009357518, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras).

Viešbučio svečias (toliau – svečias)– tai kiekvienas asmuo, esantis Viešbučio teritorijoje.

 • Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato viešbučio svečių pareigas ir teises naudojantis viešbučio paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems viešbučio svečiams.
 • Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Kiekvienas svečias, registruodamasis viešbutyje, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats, bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako viešbutyje užsiregistravęs asmuo.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis viešbučio taisyklių, paslaugos nėra teikiamos.
 • Viešbučio svečias privalo atlyginti padarytą žalą Viešbučio turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA:

Kiekvienas atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

Svečiui atvykus, jam yra pateikiama svečio kortelė, kurią būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenimis.
Atvykimo laikas yra nuo 15:00 val., o išvykimas iki 12:00 val.
Viešbučio rezervacija laikoma iki 18:00 val., jei planuojama atvykti vėliau, svečias turi apie tai informuoti iš anksto, kitu atveju – užsakymas gali būti anuliuotas.
Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių), jei nebuvo apmokėta iki svečio atvykimo pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.
Viešbučio svečiai už paslaugas gali atsiskaityti išankstiniu pavedimu, grynaisiais pinigais (Eurais) arba kreditinėmis kortelėmis.
Kambariuose gali nakvoti tik Viešbučio registratūroje prisiregistravę asmenys. Neregistruoti svečiai gali lankytis nuo 8:00 iki 23:00 val. Jeigu neregistruotas svečias lieka kambaryje po 23:00 val., taikomas papildomas mokestis. Mokesčio dydį galite sužinoti paskambinę viešbučio administratoriui.
Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal nustatytas kainas to laikotarpio kainininke (EUR), t.y. pagal galiojančią bendradarbiavimo sutartį arba galiojančią dienos kainą.
Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24val.) moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
Svečiui pageidaujant pagal galimybes gali būti suteikiamas vėlyvas išvykimas, apie tai iš anksto informuojant viešbučio administratorių. Vėlyvam išvykimui yra taikomas papildomas mokestis.
Rezervacijos atšaukimo, rezervacijos sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju yra taikomas anuliacijos mokestis.
Svečiai su gyvūnais yra priimami ir apgyvendinami už papildomą mokestį. Gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už viešbutyje gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą viešbučiui
Pasiliekame teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis mūsų taisyklėmis.
Dingus inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.

VIEŠBUTYJE „DAUGIRDAS “ DRAUDŽIAMA:

 • Stumdyti baldus (be administracijos pritarimo).
 • Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.
 • Gadinti Viešbučio inventorių.
 • Kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei Viešbučio administratoriui yra nurodoma.
 • Palikti įjungtus elektrinius prietaisus.
 • Naudotis savo elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 • Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius nesuderinus su administracija. Bauda – 100 Eurų.
 • Trukdyti kitiems Viešbučio svečiams mėgautis poilsiu.
 • Nakties metu (nuo 22:00 iki 7:00) triukšmauti ir neleisti miegoti kitiems svečiams.
 • Rūkyti numeriuose. Bauda – 150 Eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios gaisro signalizacijos.
 • Palikti mažamečius vaikus ( iki 12 metų) be priežiūros numeriuose.
 • Įsinešti į teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.

VIEŠBUTYJE „DAUGIRDAS “ GYVENANTYS PRIVALO:

 • Laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
 • Susimokėti  už visas suteiktas paslaugas.
 • Išvykstant grąžinti kambario durų raktą (elektroninę kortelę) administratoriui.
 • Sugedus inventoriui arba pastebėjus bet kokį techninį gedimą ar netinkamą paslaugos kokybę, pranešti apie tai administracijai nedelsiant, priešingu atveju, Viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės.
 • Apsigyvenus kambaryje (neatitinkančiame Jūsų užsakyto kambario tipo) informuoti Viešbučio registratūrą nedelsiant.
 • Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių.
 • Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 • Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 • Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas, langai ir balkono durys yra uždaryti ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 • Kambario durų raktas (elektroninė kortelė) gali būti išduodamas tik svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus kambario raktą (elektroninę kortelę) bauda – 10 Eurų.
 • Administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti Viešbučio svečią(-ius) nepranešus iš anksto. Tokie veiksmai yra atliekami tik siekiant užtikrinti visų svečių saugumą ir ramų poilsį.
 • Viešbučio administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti Viešbučio svečią(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
 • Kambariuose įrengtuose seifuose laikyti vertingus daiktus. Už vertingus daiktus paliktus kambaryje – viešbutis neatsako.
 • Ekstremaliu atveju svečiai pirmiausia turi kreiptis į registratūrą mobiliu tel.: +370 686 12311 arba laidiniu 1100

PATALPŲ PRIEŽIŪRA IR SVEČIŲ APTARNAVIMAS:

 • Patalpos, įrengimai, baldai ir patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi.
 • Personalas, netrukdydamas Viešbučio svečių poilsio, gali daryti smulkių patalpų bei inventoriaus remontą.
 • Kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 17:00 val. Kambarinė, tvarkydama kambarį, pakeis rankšluostį tik tuomet, jie jis bus paliktas ant grindų. Patalynė be svečio prašymo keičiama ne dažniau kaip po 3 pragyvenimo viešbutyje parų.
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius.
 • Administracija nemokamai teikia šias paslaugas:
 • Iškviečia gydytoją ir suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Perduoda korespondenciją (iškart, kai ją gauna).
 • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 1 mėnesiui yra sunaikinami.
 • Administracija neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą numeryje ar balkone.
 • Svečių daiktų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
 • Svečias (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis saugumo taisyklių. Svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 • Bet kokie ginčai, kilę tarp Viešbučio ir Svečių, sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Viešbučio buvimo vietą. Ieškinys dėl vartojimo sutarčių gali būti pareiškiamas ir pagal vartotojo gyvenamąją vietą.
 • Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, faks.: (8 5) 279 1466, interneto svetainėje: vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  Jūsų ir Jūsų turto saugumui užtikrinti bendrojo naudojimo patalpose bei pastato išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
 • UAB „Viešbučių paslaugos“, rinkdama, tvarkydama bei saugodama svečių(-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

 

Ramaus ir malonaus poilsio. Jūs visada laukiami!

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, Paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasit Čia

SUTINKU